Regius College Schagen

Aanmelden bij het Regius College

Aanmelden brugklas

U kunt uw zoon/dochter voor het schooljaar 2019-2020 rechtstreeks bij ons aanmelden op een van de volgende drie manieren:

  • u vult via onderstaande link de aanmelding digitaal in en ontvangt binnen een uur na verzending een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • u print onderstaand aanmeldingsformulier uit, vult dit volledig in en stuurt het formulier per post naar het Regius College (Regius College, t.a.v. leerlingenadministratie, antwoordnummer 709, 1740 WB Schagen). Er is géén postzegel nodig.
  • u komt langs op de speciale aanmeldingsmiddag-/avond op woensdag 6 maart 2019 en meldt uw kind daar aan.

Digitale aanmeldingslink

Klik hier voor het digitale aanmeldformulier.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2019-2020.

Begin april ontvangen alle aangemelde leerlingen een bevestiging van hun aanmelding. Op woensdag 26 juni 2019 organiseren wij een middag waarop de nieuwe brugklasleerlingen alvast kunnen kennismaken met hun aanstaande klasgenoten en mentor. Dezelfde avond is er een kennismakingsbijeenkomst voor de ouders/verzorgers.

Formulier warme overdracht ten behoeve van de basisscholen

formulier volgt

Aanmelden voor de hogere leerjaren 

Voor een aanmelding voor leerjaar 2 - en hoger - verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de leerlingenadministratie (0224-297841). U wordt dan in contact gebracht met de betreffende teamleider. Hiermee zet u de eerste stap in de aanmeldingsprocedure aan het Regius College. 
 

Voor verdere vragen over aanmeldingen kunt u mailen naar leerlingadministratie@regiuscollege.nl