Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Melden van ziekte en overige absentie

Havo/vwo (locatie Wilhelminalaan)

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, geeft de ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur  's ochtends telefonisch door aan de sectoradministratie (tel.: 0224 – 29 78 41) of via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteld melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. Leerlingen ouder dan 18 mogen nog wel een verzuimbriefje inleveren. Zij halen een briefje bij de administratie in B71 en leveren deze ook weer in bij de administratie. Heeft uw kind een PTA toets, dan dient u op de dag van afname (nogmaals) een PTA ziekmelding te doen, dit in verband met het opstarten van de inhaalprocedure (Examenreglement havo vwo 2017-2018).

Bij 'gepland' verzuim, zoals bezoek (tand)arts, graag uiterlijk twee dagen van tevoren de melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal doen. Leerlingen ouder dan 18 jaar mogen ter verantwoording van "gepland' verzuim ook een verzuimbriefje inleveren bij de administratie.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften etc. is een apart formulier verkrijgbaar bij de teamleiders. Het aanvragen van dit bijzonder verlof dient tenminste 6 weken van tevoren bij de teamleider te gebeuren. Zie voor meer informatie de button Bijzonder verlof.

Zie de regeling absentie.