Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs
Voor leerlingen
Kun je bij niemand anders terecht? Je kunt ons nu altijd bereiken via het volgende e-mailadres:  steljevraag@regiuscollege.nl  

Welke begeleiding bieden we?

Elke leerling heeft een mentor/leermeester. De mentor/leermeester begeleidt, signaleert en bespreekt leerlingen met de teamleider en met collega vakdocenten en onderhoudt contact met de ouder(s)/verzorger(s).

De leerling kan bij de  leerlingbegeleider terecht met vragen over verdriet, faalangst, eetproblemen, verlies van een familielid, gepest worden, discriminatie, seksuele intimidatie, zwangerschap, drugsgebruik, examenvrees, zelfdoding, sociale vaardigheden, en elk ander onderwerp.

Als de leerling klachten heeft over ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, agressie en geweld tussen een personeelslid en een leerling, dan kan hij contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.

Voor ernstige en aanhoudende klachten kan een officiële schriftelijke klacht ingediend worden bij de sectordirectie.
Zie hiervoor ook de klachtenprocedure.

De teamleiders van de locaties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in één of meer leerjaren van een locatie. Zij organiseren leerlingenbesprekingen en bespreken leerlingen indien nodig in het Zorgteam.

Iedere drie weken is er een overleg van de begeleiders van de locatie. Regelmatig schuiven ook externe deskundigen aan. Als de zorgcoördinator met externe deskundigen overlegt, dan doet hij dit in het Multidisciplinair Overleg (MDO).
Om leerlingen in het MDO te kunnen bespreken is vooraf toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig. 

Daarnaast is er voor twee dagen per week een schoolpsycholoog in dienst bij het Regius College. Aanmelding gebeurt via de zorgcoördinator. Er zijn zeer korte lijnen met externe hulpverleners. Contact met een hulpverlener is uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Bovenstaande is slechts een beknopte beschrijving van onze begeleiding. Wilt u liever een volledige beschrijving van de begeleiding, dan kunt u het  Ondersteuningsplan of het hoofdstuk Ondersteuning uit de schoolgids raadplegen en eventueel downloaden.