Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Accent

Wat is Accent?

Voor de onderbouw havo/vwo is het eigen leerconcept Accent ontwikkeld. In Accent wordt de leerstof in vakken en in leergebieden aangeboden. Binnen de leergebieden werken de leerlingen aan een of meer accenten (oftewel: speerpunten) en ontwikkellijnen, vandaar de naam Accent.

Welke leergebieden zijn er?

Leergebied Alpha
Nederlands, Engels, Frans en Duits worden afzonderlijk gegeven, maar vormen samen het leergebied. Naast speciale aandacht voor de spreek-en luistervaardigheid, werken de leerlingen samen aan taaltaken. Voor de leerlingen die gymnasium doen komen hier (vanaf klas 2) nog de vakken Grieks en Latijn bij. De docenten stemmen de werkvormen en beoordelingsprocedure op elkaar af.

Leergebied Bèta en Gamma
Hier ligt de nadruk op onderzoekend leren; leerlingen doorlopen een vast patroon van vragen, onderzoeken, ontwerpen (een goed geheel van verzamelde informatie maken en dwarsverbanden leggen), bespreken, presenteren en reflecteren. Wiskunde wordt als vak gegeven.

Leergebied Delta
De leerlingen werken aan samenhangende onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur. Hiertoe zijn de uren muziek, tekenen en handvaardigheid gelijktijdig geroosterd voor de groepen. De docenten stemmen de beoordeling op elkaar af.

Begeleiding

Leermeesters (de naam die binnen Accent wordt gebruikt voor mentoren) besteden in de begeleiding van leerlingen nadrukkelijk aandacht aan de capaciteiten en kwaliteiten van leerlingen. Ze gebruiken hiervoor ontwikkellijnen, reflectiegesprekken met de leerlingen, reflectieverslagen  en beoordeling van de voortgang. In het rooster zijn twee  leermeesteruren (mentoruren) per week opgenomen.

Beoordelen/rapport

Bij de periodieke rapportage staan leerresultaten van de leerlingen weergegeven in cijfers. Deze cijfers worden gegeven voor de vakken Engels, Frans, Duits, Nederlands en wiskunde.
Daarnaast maken de leerlingen prestaties en kennistoetsen voor de genoemde leergebieden. Naast de leerresultaten krijgen leerlingen ook kwalitatieve feedback. Aan de hand van ontwikkellijnen en presentaties en kennistoetsen reflecteren zij op hun leerproces.

Voor wie?

Elke leerling met een havo-, havo/vwo- en vwo-advies kan kiezen voor Accent.