Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Melding van ziekte en overige absentie

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan geeft de ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur ’s ochtends door via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal (of telefonisch aan de sector-administratie: 0224 - 297841). Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een "hersteld melding" via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Als verzuimde uren niet zijn gemeld via het ouderportaal, worden deze uren beschouwd als ongeoorloofd verzuim/spijbelen. 

Bij “gepland” verzuim (bijvoobeeld voor medische afspraken, orthodontist- en/of tandartsbezoek), vragen wij u dit uiterlijk twee dagen van tevoren te melden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. De melding dient op zijn laatst op de dag van het verzuim gedaan te worden. Dit geldt ook als de leerling moet verzuimen tijdens mentoruren of schoolactiviteiten. Leerlingen ouder dan 18 jaar moeten een verzuimbriefje inleveren. Zij halen dit briefje bij de administratie in B71 en leveren dit ook weer in bij de administratie. 

Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich af bij de conciërges. Voor de leerlingen van de locatie Oranjelaan geldt dat, als de conciërges er niet zijn, de leerling zich meldt bij de sectoradministratie in B71. De leerling belt daar naar één van de ouders/verzorgers om te laten weten dat hij/zij naar huis komt. De ouders/verzorgers zijn zo op de hoogte dat het kind naar huis gaat of eventuel opgehaald moet worden. De ouder/verzorger geeft via het ouderportaal of telefonisch de ziekmelding door. Na afloop van de ziekteperiode meldt u uw kind weer beter via het ouderportaal.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften etc. is een apart formulier verkrijgbaar bij de administratie of te downloaden vanaf deze site (klik hier voor informatie over dit onderwerp en het formulier bijzonder verlof).
Het aanvragen van dit bijzonder verlof dient tenminste 6 weken van tevoren te gebeuren. 

 zie ook voor vmbo-Pro de regeling te laat, absent en uit de les verwijderd
 zie ook voor havo/vwo de regeling absentie
 

Extra informatie betreffende PTA/SE (havo/vwo en vmbo TL)

Heeft uw kind een PTA/SE toets (Programma van Toetsing en Afsluiting / School Examen), dan moet u op de dag van afname (nogmaals) een ziekmelding doen via het ouderportaal (PTA-afmelding) én een telefonische afmelding doen vóór aanvang van de toets via het nummer 0224 - 297841.
Dit is belangrijk voor het opstarten van de inhaalprocedure.

zie examenreglement havo/vwo 2018-2019
zie examenreglement vmbo GL TL 2018-2019