Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Medezeggenschapsraad Vmbo

Het Regius College heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben de afdelingen Havo/Vwo, Vmbo en de Praktijkschool ieder hun eigen Medezeggenschapsraad (MZR).

De Medezeggenschapsraad Vmbo bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Omdat de populatie leerlingen en daarmee ook de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, zijn de raden steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te herbezetten. De onderwerpen die de MZR bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de sector.

Samenstelling

De deelraad Vmbo bestaat uit de volgende personen:
namens personeel: mevrouw E. Mulder (voorzitter), mevrouw S. Bos, mevrouw I. Kramer en mevrouw Y. de Mooij
namens ouders:  mevrouw A. Blauw (Vmbo TL) en de heer E. Ploeger (Vmbo BL/KL)
namens leerlingen: D. van Emmerik (Vmbo TL) en P. Kuijl (Vmbo BL/KL)

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de deelraad Vmbo kunt u zich richten tot mevrouw E. Mulder (MZRVMBO@regiuscollege.nl).

De MZR is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN

Agenda/actiepuntenlijst

Hieronder vindt u de agenda's en de actiepuntenlijst van de MZR.