Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van het onderwijs binnen de sector vmbo/Pro zijn de twee kernwaarden uit De Regius Koers 2018: 'Aandacht voor elkaar' en 'Werken aan goede resultaten'.

De TheoretischeLeerweg (TL) leidt leerlingen op voor het hoogste niveau (niveau 4) binnen het mbo en biedt de mogelijkheid door te stromen naar het havo. Naast de reguliere vakken is er in het lesprogramma een groot aantal activiteiten opgenomen die de leerlingen mogelijkheden geven om zich verder te ontwikkelen: sportdagen, projecten, culturele activiteiten en excursies. Ook gaan de leerlingen in de brugklas op snuffelstage: zo maken zij kennis met de wereld buiten de school.

In de Theoretische Leerweg maakt de leerling aan het einde van het derde leerjaar een keuze voor een vakkenpakket die na het behalen van het diploma toegang geeft tot één van de volgende sectoren:

SectorAfdelingen
TechniekBouwtechniek
Instalectro
Metaaltechniek
Voertuigentechniek
Zorg en WelzijnZorg & Welzijn breed
Sport, Dienstverlening & Veiligheid
EconomieConsumptief (breed)
Handel & Administratie
LandbouwBreed

In het derde leerjaar staat de sectorkeuze centraal. Leerlingen gaan een breed oriëntatieprogramma volgen. In het vierde leerjaar zal de aansluiting op het mbo centraal staan.

Voor leerlingen die na het behalen van hun diploma vmbo Theoretische Leerweg door willen stromen naar het havo, gelden een aantal toelatingseisen, zodat deze leerlingen beter voorbereid het havo binnenkomen. Daarnaast volgen de betreffende leerlingen een doorstroomprogramma. Leerlingen die van deze doorstroommogelijkheid gebruik willen maken, dienen dit uiterlijk eind april kenbaar te maken. Klik hier voor het toelatingsbeleid voor vmbo TL leerlingen op de havo-afdeling. In dit document staan de toelatingseisen en de toelatingsprocedure beschreven.