Regius College Schagen

Regius regelingen

Hieronder vindt u de Regius brede regelingen en documenten. De locatiespecifieke documenten vindt u elders op de website onder de betreffende locatie (praktische zaken/belangrijke documenten) of door te klikken op een van de links hieronder:

Belangrijke documenten Wilhelminalaan - havo/vwo: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Emmalaan - onderbouw vmbo BL/KL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Hofstraat - bovenbouw vmbo BL/KL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Oranjelaan - vmbo TL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Emmalaan Praktijkonderwijs: Belangrijke documenten

  Naam   Grootte  
Beleidsplan taalverrijking (290 KB)
Gedragscode Regius College (194 KB)
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Regius College (80 KB)
hoofdstuk ondersteuning schoolgids 2018-2019 (194 KB)
Informatiebeveiligings- en privacybeleid (248 KB)
Inkoopbeleid Regius College (104 KB)
Integriteitscode Regius College Schagen (134 KB)
Internetprotocol Regius College (41 KB)
Jaarstukken 2018 - website (2 MB)
Klachtenregeling - bijlage overzicht vertrouwenspersonen (33 KB)
Klachtenregeling Regius College Schagen (167 KB)
Klokkenluidersregeling Regius College Schagen (179 KB)
Leerlingenstatuut Regius College (99 KB)
Ondersteuningsprofiel Regius College Havo Vwo (316 KB)
Ondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs - januari 2019 (311 KB)
Ondersteuningsprofiel Regius College Vmbo - januari 2019 (322 KB)
Pestprotocol Regius College (167 KB)
Privacyreglement Regius College (223 KB)
privacyverklaring leerlingen Regius College Schagen t.b.v website (187 KB)
Protocol gebruik camerabeelden (136 KB)
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen (127 KB)
Regeling informatievoorziening gescheiden ouders (53 KB)
Regius Koers 2022 (4 MB)
Reglement Raad vanToezicht Regius College - april 2019 (337 KB)
schoolgids 2019-2020 - deel algemeen (524 KB)
schoolgids 2019-2020 - deel havo vwo (540 KB)
schoolgids 2019-2020 - deel praktijkonderwijs (314 KB)
schoolgids 2019-2020 - deel vmbo (572 KB)
Schoolgids 2019-2020 - hoofdstuk financiën (213 KB)
sectorwijzer havo-vwo 2019-2020 (105 KB)
sectorwijzer vmbo-pro 2019-2020 (105 KB)
Statuten Stichting Regius College Schagen (4 MB)
Toelatingsbeleid Vmbo TL-leerlingen op Havo-afdeling-2019-2020 (244 KB)