Regius College Schagen

Eerst de Klas

Klik op het magazine om deze in te zien!

Wat zijn de ervaringen met Eerst De Klas en waarom doen we mee?
We hebben al vier jaar kandidaten van Eerst de Klas op school. We vinden het belangrijk om jonge afgestudeerde academici voor het onderwijs te enthousiasmeren. De kandidaten nemen een frisse blik mee de school in en leren van ervaren docenten. Op die manier ontstaat er een mooie wisselwerking waarvan iedereen leert. Daarnaast vinden we de link met het bedrijfsleven (in het project Eerst De Klas) belangrijk en leveren we door deelname een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort.

Wat biedt het Regius College de deelnemers van Eerst De Klas?
Het Regius College is een school die je de mogelijkheid biedt om wat je leert in je opleiding direct toe te passen. We hebben een uitgebreid begeleidingsprogramma dat je helpt bij je eerste kennismaking met het onderwijs. Je wordt begeleid door een docentbegeleider en door vakcollega’s binnen de sectie. We bieden een uitgebreide begeleiding door middel van supervisie, intervisie, coaching on the job, didactische en pedagogische scholing. De laatste twee dagen voor het einde van de vakantie is er een uitgebreid introductieprogramma voor alle nieuwe personeelsleden. Je leert elkaar en de school op die manier goed kennen.
Elke docent krijgt een ultrabook in bruikleen. In elk lokaal is een beamer aanwezig.
In dit interview uit het NHD en dit artikel uit het Eerst de Klas magazine kun je meer lezen over de ervaringen van Eerst De Klas kandidaten op het Regius College.

Voor hoeveel uur van je aanstelling word je ingezet voor de lessen?
Wij vinden het belangrijk dat je de gelegenheid krijgt om te groeien. Daarom zetten we je in het eerste jaar niet maximaal in voor lessen. De rest van je aanstelling gebruik je om mee te werken aan een onderwijsontwikkeling op school.

Wat voor een school is het Regius College?
Het Regius College is een brede scholengemeenschap. Je komt te werken op de Havo/Vwo locatie. De school staat in Schagen, een kleine stad in de kop van Noord-Holland. De leerlingen komen uit Schagen zelf en uit de omgeving van Schagen. De resultaten zijn goed en er heerst een prettige sfeer.
De school ligt vlak bij het station (ongeveer 5 minuten lopen). Schagen heeft een directe verbinding met Alkmaar CS.

Wat zijn de onderwijskundige kenmerken van het Regius College?
Accent
In de onderbouw zijn er twee stromen: de reguliere stroom en de Accent-stroom.
De naam Accent geeft aan wat we doen: elk leergebied (Alpha, Bèta, Gamma en Delta) werkt aan een of meer speerpunten. Leermeesters (mentoren) besteden in de begeleiding van leerlingen nadrukkelijk aandacht aan de capaciteiten en kwaliteiten van leerlingen door gebruik te maken van ontwikkellijnen, een logboek, reflectiegesprekken met de leerlingen en beoordeling van de voortgang. Naast kwantitatieve scores voor de vakken Engels, Frans, Duits, Nederlands en wiskunde werkt Accent ook met andere scores; de leerlingen maken prestaties en kennistoetsen voor de leergebieden. Naast de leerresultaten krijgen leerlingen ook kwalitatieve feedback. Aan de hand van ontwikkellijnen reflecteren zij op hun leerproces. In de bovenbouw komen de leerlingen van regulier en Accent bij elkaar in de klas.

Bèta stimulering
Het Regius College doet veel aan bèta stimulering. We zijn Jet-Net school waardoor we veel samenwerken met bedrijven als TATA steel. Omdat we het belangrijk vinden om van elkaar te leren,  zijn we een bètapartner school. Door deel te nemen aan dit netwerk werken we met andere scholen samen aan de ontwikkeling van het bèta-onderwijs.
We zijn penvoerder geweest van het onlangs afgesloten project  E-klas  en PAL–student, een onderdeel van het innovatie impuls onderwijs. In dit project werkten docenten samen aan het maken en uitvoeren van E-klassen. Ze werden daarbij ondersteund door P(ersoonlijk) A(ssistent) L(eraar).

VECON business school
Het Regius College is VECON business school. Op deze manier geven we de leerlingen net even iets extra’s mee als zij economie en/of M&O in hun pakket hebben. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om hun boekhouddiploma op school te halen.

Activiteiten sectie Nederlands
De sectie Nederlands organiseert talrijke activiteiten ter promotie van de Nederlandse taal. Mondelinge taalvaardigheid en literatuur staan hoog in het vaandel. Ieder jaar neemt het Regius deel aan landelijke debatwedstrijden. Op school worden voorrondes gehouden voor de bovenbouw en de winnende klassen vertegenwoordigen het Regius bij Meet the Boss. Bovendien heeft de school een eigen debatclub, die ieder jaar meedoet aan het Jongeren Lagerhuis. Naast debatteren staat ook de literatuur volop in de aandacht: een voorleeswedstrijd voor de brugklassen, deelname aan De Inktaap, dichter op school, Dag van de Literatuur, Het Regius Boek van het jaar en ga zo maar door.

Waarvoor staan de twee kernwaarden van het Regius College?
We werken vanuit 2 kernwaarden:

  • Aandacht voor elkaar
    Je wordt gezien. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar. De sfeer van veiligheid en vertrouwen biedt een goede basis om samen te leren en te werken in klassen, teams, secties en andere groepen. Aandacht voor elkaar is ook weten dat niemand hetzelfde is, dat de een soms een steuntje in de rug nodig heeft en bij de ander de lat iets hoger mag worden gelegd.
  • Werken aan goede resultaten
    Resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers en een goed diploma. Op het Regius College is het meer: je talent breed ontwikkelen, het beste uit jezelf halen. Resultaten zijn ook vaardigheden en gedrag dat je ontwikkelt om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving.