Regius College Schagen

Scholen op de Kaart

Op Scholen op de Kaart presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties aan de hand van twintig indicatoren, waaronder examencijfers, schoolklimaat en veiligheid of financiën. Scholen op de Kaart is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs en van de scholen zelf. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school, via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden.

Klik op een van onderstaande logo's om de resultaten van de betreffende locatie/afdeling te bekijken.

Klik hier voor de vensters van het Regius College Wilhelminalaan Klik hier voor de vensters van het Regius College Oranjelaan Klik hier voor de vensters van het Regius College Hofstraat Klik hier voor de vensters van het Regius College Emmalaan

 

.