Regius College Schagen

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. Onze school heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en drie deelraden (havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs). Meer informatie over de deelraden vindt u op de betreffende pagina's. 

Hieronder vindt u de diverse reglementen:

 Reglement GMR Regius College Schagen - definitieve versie maart 2019.pdf

 Huishoudelijk reglement GMR Regius College Schagen - definitief maart 2019.pdf

 Reglement MZR Regius College Schagen - versie definitief maart 2019.pdf

 Reglement MZR Regius College Praktijkonderwijs- versie definitief maart 2019.pdf