Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Welkom op de locatie Hofstraat!

Vmbo Basis- en Kader beroepsgerichte leerweg - bovenbouw

Op de locatie Hofstraat is de bovenbouw van de  afdeling Vmbo Basis- en Kaderberoepgerichte Leerweg (BL/KL) gehuisvest. Veel praktijklokalen zijn de laatste jaren verbouwd, het is een gezellige locatie!

Wilt u meer weten over hoe ouders en leerlingen over de school denken of over onze resultaten, bezoek dan de website Scholen op de Kaart.

Dagelijkse leiding 
de heer J. Kleisectordirecteur Vmbo/Pro
de heer drs. F.T. Broersenadjunct-sectordirecteur Vmbo/Pro
de heer M. Smitteamleider 3e en 4e leerjaar Vmbo BL/KL, sector Techniek en Economie      
mevrouw M. van der Zaag      teamleider 3e en 4e leerjaar Vmbo BL/KL, sector Zorg en Welzijn

U kunt contact met ons opnemen via sectoradministratie-vmbo-pro@regiuscollege.nl of telefonisch via 0224 29 78 41.