Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Welkom op de locatie Wilhelminalaan!

De sector havo/vwo is gehuisvest in het gebouw aan de Wilhelminalaan. De sfeer is vriendelijk, leerlingen voelen zich veilig. Wilt u meer weten over hoe ouders en leerlingen over de school denken of over onze resultaten? Bezoek dan de website Scholen op de Kaart.

Dagelijkse leiding  
mevrouw drs. I.M.C. Tjio sectordirecteur havo/vwo
de heer drs. F.T. Broersen adjunct-sectordirecteur havo/vwo
mevrouw dr. A.E.C. Volgers   teamleider brugklassen
de heer J.R.V. Wolters teamleider tweede klassen/team Accent 
mevrouw G.A. Dijkstra teamleider derde klassen
de heer drs. B.A.T. Hermans teamleider bovenbouw havo/vwo
de heer S.W. Menting teamleider bovenbouw havo/vwo
de heer M. Schipper teamleider bovenbouw havo/vwo

Wij zijn bereikbaar via sectoradministratie@regiuscollege.nl of telefonisch via 0224 - 297841.