Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

Het Praktijkonderwijs biedt voor de meeste leerlingen eindonderwijs. Dit betekent dat de school er naar streeft de leerlingen voor te bereiden op een overgang van school naar werk en naar zelfstandig maatschappelijk functioneren. Voor een kleine groep leerlingen geldt dat zij een overstap kunnen maken naar het mbo en gaan deelnemen aan de Entreeopleiding. Ook voor deze leerlingen geldt dat ze worden voorbereid op een overgang van school naar werk en opleiding en naar zelfstandig maatschappelijk functioneren.

Ons onderwijs omvat de volgende kernpunten:

  • Begeleiding op maat, toeleiding naar arbeid of vervolgopleiding
  • Persoonlijke begeleiding
  • Leerstof op maat
  • Breed aanbod aan praktijkvakken
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Ambulante begeleiding en nazorg

Wij stellen ons ten doel leerlingen van het Praktijkonderwijs ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen zodat zij zich op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap verder kunnen ontplooien.

De school wil zo een goede schoolloopbaan voor elke leerling verzorgen, een maximale aansluiting op de arbeidsmarkt realiseren, voortijdig schoolverlaten voorkomen en bij alle voorkomende problemen op een adequate wijze hulp bieden. Dat geldt voor álle leerlingen. Elke leerling in het praktijkonderwijs heeft specifieke zorg nodig.