Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Stage in de onderbouw

In de tweede klas wordt er voor het eerst kennis gemaakt met het stagelopen door middel van Leerwerkplaatsen en de Snuffelstage.

Leerwerkplaatsen

In het tweede leerjaar beginnen we met intern stage lopen. De leerlingen maken binnen de school kennis met verschillende werkzaamheden. Het is een onderdeel van de arbeidsoriëntatie, als voorloper op de externe stages. De leerling leert:

 • leiding accepteren
 • kritiek aanvaarden
 • doorzettingsvermogen
 • werk zien
 • constante kwaliteit leveren
 • zelfcontrole 

Voor elk onderdeel is één (soms twee leerlingen) leerling verantwoordelijk. Hij/zij doet dit werk twee tot drie uur per dag gedurende een week. Momenteel hebben we de volgende leerwerkplaatsen:

 • Boodschappen doen
 • Koffie en thee verzorgen
 • Was en strijkdienst             

Snuffelstage

De Snuffelstageweek is bedoeld om de leerlingen een eerste kennismaking te laten maken met:

 • een bedrijf
 • personeel
 • werksituatie / werkomgeving
 • werktijden
 • afspraken / regels die gelden binnen het bedrijf

Om aan de snuffelstage deel te mogen nemen, dient een leerling minimaal 14 jaar te zijn. Als de leerling nog geen 14 jaar is, gaan we kijken of er een interne stageplaats mogelijk is of een stageplaats bij bijvoorbeeld een familielid. Bedrijven vinden het heel prettig als de eerste contacten gelegd worden door de leerling zelf.

Als er dan een stageplaats is, gaan wij samen met de leerling langs om informatie te geven over de opzet en de bedoeling van de stage. Verder worden er ook andere zaken besproken zoals verzekering, werktijden en kledingvoorschriften.

Tijdens de Snuffelstageweek komt er een leerkracht van school kijken bij het bedrijf. Er wordt dan besproken hoe het gaat en natuurlijk wordt er een foto gemaakt. Als de snuffelstage geslaagd is, zou er een opening kunnen zijn voor een stage in het volgende leerjaar.