Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Absentie 

Als een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan dient dit vóór 9.00 uur ’s morgens gemeld te worden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal (of eventueel telefonisch doorgeven te worden aan de sectoradministratie: 0224 - 297841). Na afloop van de periode van afwezigheid dient een "hersteld melding" gedaan te worden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Bij “gepland” verzuim (bijvoorbeeld voor medische afspraken, orthodontist- en/of tandartsbezoek), vragen wij dit uiterlijk twee dagen van tevoren te melden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. De melding dient op zijn laatst op de dag van het verzuim gedaan te worden. Dit geldt ook als de leerling moet verzuimen tijdens mentoruren of niet lesgebonden activiteiten, zoals bijvoorbeeld sportdagen en excursies.

Voor bijzonder verlof zoals extra vakantie, bruiloften enzovoorts, is een apart formulier verkrijgbaar bij de teamleiders of te downloaden vanaf deze site (zie de button Bijzonder verlof). Het aanvragen van dit bijzonder verlof dient tenminste zes weken van tevoren bij de teamleider te gebeuren.

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil gaan, wordt de leerling door de docent naar de teamleider gestuurd. Als de teamleider akkoord is met de ziekmelding, stuurt deze de leerling door naar de conciërge die contact opneemt met thuis. Na afloop van de periode van afwezigheid doet de ouder/verzorger een hersteld melding via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal.

Wanneer een leerling zich niet heeft afgemeld en/of geen toestemming heeft gekregen om naar huis te gaan, wordt dit als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.