Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Sectorbeleidsplan

De sectordirectie maakt op basis van de Regius Koers elke twee jaar een sectorbeleidsplan waarin we beschrijven hoe we de Regius Koers invullen voor de sector vmbo/pro. We kijken terug op de resultaten van onze inspanningen en op basis hiervan borgen we wat goed gaat en bepalen we welke ontwikkelingen nog aandacht nodig hebben.

Het evalueren van de effecten van onze inspanningen is belangrijk om te bepalen of we de goede dingen doen, of we deze goed doen en of anderen dat ook vinden. Deze vragen zullen daarom steeds terugkeren in sectiegesprekken, team- en managementoverleggen.

 Sectorbeleidsplan vmbo-pro 2017.pdf