Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van het onderwijs binnen de sector vmbo/pro zijn de twee kernwaarden uit De Regius Koers 2022: 'Aandacht voor elkaar' en 'Werken aan goede resultaten'.

Wij verwijzen u voor meer informatie over ons onderwijs ook graag naar het vmbo deel van de schoolgids  en de filmpjes over onze locatie.

Op de locatie Emmalaan gaan doen en leren hand in hand. De leerlingen werken in leerdomeinen. Dit houdt in dat een aantal vakken dat met elkaar te maken heeft, aan elkaar is gekoppeld. In de leerdomeinen wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Elk leerdomein heeft naast lokalen een leerplein, waar leerlingen zelfstandig of samen met anderen kunnen werken.

Leerdomeinen 
Exactnatuur- en scheikunde, techniek, wiskunde, informatiekunde en rekenen
TalenNederlands, Engels en Duits
Mens & Maatschappij   aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levo (levensbeschouwelijke vorming)
Leeffverzorging, biologie en lichamelijke opvoeding
Doehandvaardigheid, tekenen (beeldende vakken) en muziek

Naast het opdoen van kennis leren de leerlingen ook allerlei vaardigheden zoals het maken van werkstukken, samenwerken, plannen enzovoorts.

Maatwerk 

In de lessentabel zijn ook maatwerkuren opgenomen. Doel van deze maatwerkuren is om tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Door deze aanpassingen te doen in de onderwijstijd en de lesinhoud, streven we ernaar de leeropbrengsten en de leermotivatie te vergroten. 

Door de leerling keuzes te bieden steken we in op talentontwikkeling. De leerlingen worden op basis van hun ontwikkeling en behaalde resultaten door de docent opgegeven voor deze maatwerkuren. Ook kunnen leerlingen zichzelf opgeven voor extra maatwerkuren. We stimuleren de leerlingen zelf keuzes te maken voor ondersteunend of plus maatwerk. Zo worden de lessen voor leerlingen die een verkenningstraject voor doorstroom naar vmbo TL mogen volgen, ook binnen maatwerk-plus geboden. 

Alle leerlingen volgen maatwerk. Zo doen ze allemaal ervaring op met de ondersteunings- en/of plusprogramma's. In de gesprekken met de mentor en de vakdocenten worden de keuzes voor de maatwerkprogramma’s besproken.

Activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen leren binnen het leslokaal, maar ook erbuiten! Zo wordt iedere zesweekse periode afgesloten met een markt, een excursie of presentaties en zijn er activiteiten zoals sportdagen, kerstworkshops, Sinterklaas en nog veel meer!

Voorbereiding op een beroepsrichting

Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen van de onderbouw vmbo BL/KL voor een beroepsgerichte opleiding. In de tweede periode van het eerste leerjaar en in de eerste periode van het tweede leerjaar volgen de leerlingen lessen profieloriëntatie en maken zij kennis met de profielen in de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. In het derde leerjaar kunnen zij dan goed voorbereid instromen binnen het profiel waarop de keuze is gevallen. Ook is er de mogelijkheid om bij hele goede cijfers door te stromen naar vmbo TL.