Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad Emmalaan is een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor de leerlingen van het Regius College, locatie Emmalaan. We overleggen over veranderingen en verbeteringen op de Emmalaan die volgens ons nuttig zijn. We zijn een aanspreekpunt waar je terecht kunt met opmerkingen, vragen of suggesties. Op de Emmalaan zit de afdeling vmbo bl/kl, onderbouw.

Er wordt naar gestreefd dat uit elke groep van de Emmalaan een leerling(e) in de leerlingenraad zitting heeft. Totaal heeft de raad 17 leden. De leerlingenraad krijgt ondersteuning van een van de docenten van de Emmalaan. Er wordt ongeveer eens in de 3-4 weken vergaderd. De leden van de leerlingenraad geven in de mentorles een verslag van de vergadering. Ook inventariseren zij vragen en nieuwe ideeën. Er is een goede samenwerking tussen de leerlingenraad en de teamleiders en sectordirectie.

Wat is het doel van de leerlingenraad?

We willen ervoor zorgen dat de school een prettige en leuke leeromgeving is en blijft.

Wie kun je aanspreken als je ideeën, opmerkingen, vragen of klachten hebt?

Natuurlijk kun je iedereen van de leerlingenraad aanspreken. Ook kun je een berichtje achterlaten in onze brievenbus die bij de administratie hangt. Daar hangt ook ons informatiebord. Hier kun je lezen waar wij mee bezig zijn. Of stuur een mailtje naar emmaleerlingraad@regiuscollege.nl .