Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van het onderwijs binnen de sector vmbo/pro zijn de twee kernwaarden uit De Regius Koers 2022: 'Aandacht voor elkaar' en 'Werken aan goede resultaten'.

Wij verwijzen u voor meer informatie over ons onderwijs ook graag naar het vmbo deel van de schoolgids  en de filmpjes over onze locatie.

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg (TL) leidt leerlingen op voor het hoogste niveau (niveau 4) binnen het mbo en biedt de mogelijkheid door te stromen naar het havo. Naast de reguliere vakken is er in het lesprogramma een groot aantal activiteiten opgenomen die de leerlingen mogelijkheden geven zich verder te ontwikkelen: sportdagen, projecten, culturele activiteiten en excursies. Ook gaan de leerlingen in de brugklas op snuffelstage. Zo maken zij kennis met de wereld buiten de school.

Brugklas vmbo TL/havo

Op de Oranjelaan komen alle leerlingen met een vmbo TL en vmbo TL/havo advies in een gemengde brugklas vmbo TL/havo. In het eerste leerjaar maken zij kennis met de verschillende vakken om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past. Na de brugklas vmbo TL/havo gaat de leerling verder in het tweede leerjaar vmbo TL op de Oranjelaan of leerjaar 2 havo op de locatie Wilhelminalaan.

Klik hier voor meer informatie over de brugklas vmbo TL/havo.

In de theoretische leerweg maakt de leerling aan het einde van het derde leerjaar een keuze voor een vakkenpakket dat na het behalen van het diploma toegang geeft tot de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. In het derde leerjaar staat de sectorkeuze centraal. Leerlingen gaan een breed orientatieprogramma volgen. In het vierde leerjaar zal de aansluiting op het mbo centraal staan.

Maatwerk

Op de Oranjelaan krijgen leerlingen naast de reguliere 'kern'-lesuren de keuze of ze daarnaast een meer uitdagend programma willen volgen of dat ze juist nog ondersteuning voor het vak willen. Door het aanbieden van keuzes sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat een leerling aan uitdaging en ondersteuning kan gebruiken. In alle leerjaren kiezen de leerlingen steeds voor een periode van zes weken een afwisselend programma. Leerlingen worden door een mentor begeleid bij het maken van keuzes en de mentor heeft gesprekken met de leerlingen en ouders. Verder helpt een mentor de leerlingen om hun talenten en kwaliteiten in te zetten. Een andere belangrijke rol van de mentor is het begeleiden van de schoolloopbaan richting een vervolgopleiding.

Op de Oranjelaan haal je een vmbo TL diploma. Ook is het mogelijk om een vmbo GL (gemengde leerweg) te halen. Het vmbo GL diploma is gelijkwaardig aan het vmbo TL diploma en is gericht op doorstromen naar het mbo. Door het vak 'dienstverlening en producten' te volgen krijgen leerlingen praktijkgerichte opdrachten en werkvormen die goed aansluiten op het mbo.
 
Voor leerlingen die uitblinken in een vak is het mogelijk om in leerjaar 3 eindexamen te doen voor één van de vakken. Zodoende ontstaat er extra ruimte in het lesprogramma in leerjaar 4 (of om zelfs nog een extra vak te volgen!).

Toelatingsbeleid TL-leerlingen op havo-afdeling

Voor leerlingen die na het behalen van hun diploma vmbo theoretische leerweg willen doorstromen naar het havo, geldt een aantal toelatingseisen zodat deze leerlingen beter voorbereid het havo binnenkomen. Daarnaast volgen de betreffende leerlingen een doorstroomprogramma. Leerlingen die van deze doorstroommogelijkheid gebruik willen maken, moeten dit uiterlijk eind april kenbaar te maken. In onderstaand document staan de toelatingseisen en de toelatingsprocedure beschreven.

  Toelatingsbeleid Vmbo TL-leerlingen op Havo-afdeling-2019-2020 - aangepaste versie ivm Corona mei 2020.pdf