Regius College Schagen

Schoolkosten

In het hoofdstuk over financiën uit de schoolgids leest u meer over de schoolkosten waar u als ouder mee te maken krijgt. 
U vindt hier bijvoorbeeld informatie over gratis schoolboeken, de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten per opleiding, verzekeringen, enzovoort. Ook staat beschreven bij welke instanties u terecht kunt voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de ouderbijdrage en de schoolkosten. Tot slot vindt u er informatie over de kwijtscheldings- en reductieregeling.

Schoolgids 2022-2023 hoofdstuk financien.pdf